VenesårLokalisation

Observation

ÅrsagUndersøgelser

Diagnose

Behandling
generel


Behandling
lokal


Kirurgi


Antibakteriel
behandling

ArteriesårLokalisation

Observation

ÅrsagUndersøgelser

Diagnose

Behandling
generel


Behandling
lokal


Kirurgi


Antibakteriel
behandling

Diabetisk neuropatiskLokalisation

Observation

ÅrsagUndersøgelser

Diagnose

Behandling
generel


Behandling
lokal


Kirurgi


Antibakteriel
behandling

TryksårLokalisation

Observation

ÅrsagUndersøgelser

Diagnose

Behandling
generel


Behandling
lokal


Kirurgi


Antibakteriel
behandling

Immunologiske sårLokalisation

Observation

ÅrsagUndersøgelser

Diagnose

Behandling
generel


Behandling
lokal


Kirurgi


Antibakteriel
behandling

TraumesårLokalisation

Observation

ÅrsagUndersøgelser

Diagnose

Behandling
generel


Behandling
lokal


Kirurgi


Antibakteriel
behandling

Lokalisation
Venesår

Medialt på crus
(ofte enkelt sår)

Observation
Symptomer
Venesår

(+) smerter.
++ ødem.
Normal sensibilitet.
Overfladisk.
Uregelmæssige sårkanter/
landkort.
-/+ lugt.
Pigmentering.
Lipodermatosclerose.
Tidligere sår/ar.
Eksem i såromgivelser.

Se evt. pjece om sårsmerter og sårsmertealgoritmewww.saar.dk

Årsag / baggrund
Venesår

Venøs insuff.
– trombose i vener
– klap insuff.
– skade på vener.
Familiært disp.

Undersøgelser
Venesår

Fodpuls.
Evt. podning.
Evt. biopsi.
Ankel / arm indexmåling (udeluk iskæmi).

Se evt. dopplervejledning www.saar.dk

Diagnose
Venesår

Vene-scanning (Duplex).
Venedoppler-undersøgelse.

Behandling generel
Venesår

Elevation.
Venepumpe-øvelser.

Behandling lokal
Venesår

Kirurgi
Venesår

Excision og transplantation.
+ evt. venekirurgi.

 

Antibiotika
Venesår

Antibiotika er ikke rutine – men ved klinisk infektion.

Lokalisation
Arteriesår

Fod evt. distalt på crus (ofte flere sår).

Observation
Symptomer
Arteriesår

+++ sårsmerter.
-/+ ødem.
Normal sensibilitet.
+/- lugt.
+ nekrose.
Dybt til fascie /sene.
Udstanset sår.
Claudicatio intermittens.
Hvilesmerter.
Bleg fod ved elevation.
Lindring på nedhængende
ekstremitet.

Se evt. pjece om sårsmerter og sårsmertealgoritme på www.saar.dk

Årsag
Arteriesår

Arteriosclerose.
– tobaksrygning
– lipidæmi
– kolesterolæmi

Undersøgelser
Arteriesår

Distalt tryk.
Ankel / arm index.
Manglende fodpuls.
Elevationstest.

Se evt. dopplervejledning på www.saar.dk

Diagnose
Arteriesår

ABPI < 0,7.
Tåtryk < 50 mmHg.
(Kritisk:
– ankel: < 50 mmHg
– tå: < 30 mmHg)

 

Behandling generel
Arteriesår

Mobilisering.
Tobaksophør.
Lipidsænkende medicin.
Blodtryksregulering.
Smertebehandling.

Se evt. pjece om sårsmerter og sårsmertealgoritme på www.saar.dk

Lokal behandling
Arteriesår

Ved tørre nekroser – tør sårheling.
Sårrevision.

Kirurgi
Arteriesår

Karkirurgi:
Ballondilatation (PTA).
Bypass-operation.

Antibiotika
Arteriesår

Antibiotika er ikke rutine – men ved klinisk infektion.

Lokalisation
Diabetisk - Neuropatisk

Fodens trykpunkter.
Mellem tæer.

Observation
Symptomer
Diabetisk - Neuropatisk

Nedsat sensibilitet.
Ingen smerter.
+/- nekroser.
-/+ ødem.
Dybt sår.
Hård hud (hyperkallositet).
Infektion.
Foddeformitet.

Se evt. pjece om sårsmerter og sårsmertealgoritme på www.saar.dk

Årsag
Diabetisk - Neuropatisk

Neuropati pga. diabetes, alkohol, rygsygdom,
kemoterapi, iskæmi, infektion og andet.

Undersøgelser
Diabetisk - Neuropatisk

Obs. altid begge fødder.
Tåtryk.
10 g test.
Vibrationssans.

Diagnose
Diabetisk - Neuropatisk

Neuropati.

Behandling generel
Diabetisk - Neuropatisk

Aflastende fodtøj.
Behandles i diabetesteam.

Lokal behandling
Diabetisk - Neuropatisk

Kirurgi
Diabetisk - Neuropatisk

Kirurgisk (gentagen)
sårrevision.
Evt. karkirurgi.
Korrektion af deformiteter.

Antibiotika
Diabetisk - Neuropatisk

+ Antibiotisk behandling
(altid ved knoglekontakt).

Lokalisation
Tryksår

Trykudsatte steder (knoglefremspring).

Observation
Symptomer
Tryksår

Dybde.
Underminering.
Nekroser.
Smerter.
Infektion.
Hudomgivelser (eksem/
trykpåvirkning).
Tegn på sepsis.

Se evt. pjece om sårsmerter og sårsmertealgoritme. på www.saar.dk

Årsag
Tryksår

Immobilisation.
Tryk.
Shear (skridpåvirkning).
Friktion.
Fugt.
Dehydrering.
Underernæring.
Lammelser.

Se EPUAP guidelines til forbyggelse og behandling af tryksår på www.saar.dk

 

Undersøgelser
Tryksår

Almen svækkelse.
Bloddyrkning ved almen påvirkning (sepsis).
Debridering for sårvurdering (kategori).

Diagnose
Tryksår

Sårets placering over knogle.

Behandling generel
Tryksår

Aflastende underlag (ligge / sidde).
Aflastning af hæle.
Justering af siddestilling.

Se EPUAP guidelines til forbyggelse og behandling af tryksår på www.saar.dk

Lokal behandling
Tryksår

Fjernelse af nekroser.


Se EPUAP guidelines til forbyggelse og behandling af tryksår på www.saar.dk.

Kirurgi
Tryksår

Evt. kirurgisk revision.
Evt. lapkirurgi med knoglesanering på egnede patienter.

Antibiotika
Tryksår

Antibiotika er ikke rutine. (+ ved sepsis).

Lokalisation
Immunologiske sår

Multible fortrinsvis crus.


Immunologisk sår, typisk


Immunologisk sår, Pyoderma ganggraenosum


Immunologisk sår, Vaskulitis (=typisk)

Observation
Symptomer
Immunologiske sår

Smerter.
Nekroser.
Infektion.
Evt. symmetriske.
Evt. misfarvede sårkanter,
underminering.
Anden immunologisk lidelse.

Se evt. pjece om sårsmerter og sårsmertealgoritme på www.saar.dk

Årsag
Immunologiske sår

Immunologisk reaktion på systemsygdom.
Medikamentel.
Bakteriel.
Traume.

Undersøgelser
Immunologiske sår

Blodstatus:
afhænger af primærlidelsen.

Diagnose
Immunologiske sår


Systemsygdom.

Behandling generel
Immunologiske sår

Smertebehandling.
Steroidbehandling.
Anden immunologisk behandling.

Se evt. pjece om sårsmerter og sårsmertealgoritme på www.saar.dk

Lokal behandling
Immunologiske sår

Evt. steroidbehandling.
Evt. sølvkontaktlag.

Kirurgi
Immunologiske sår

Ikke i aktiv fase.

Antibiotika
Immunologiske sår

Antibiotika er ikke rutine.

Lokalisation
Traumesår

Universelt.

Observation
Symptomer
Traumesår

Vævsvitalitet.
-/+ nekroser.
Underminering.
Hæmatom.
Obs. compartment syndrom.

Årsag
Traumesår

Høj- eller lavenergi traume.

Undersøgelser
Traumesår

Hæmatom-udvikling.
Underliggende brud.
Infektion.
Læsionens udstrækning.

Diagnose
Traumesår

Kendt traume (kan være glemt).

Behandling generel
Traumesår

Tetanus profylakse.

Lokal behandling
Traumesår

Sårrensning.
Sårrevision.

Kirurgi
Traumesår

Sårrevision (bred) / hudtransplantation.
Compartment kirurgi.

Antibiotika
Traumesår

Evt. antibiotika.


TNP og NPWT

TNP (Topical negative pressure)
NPWT (Negative pressure wound therapy)

Hvad
Sårbehandling med undertryk åbner kapillærer, fjerner sekret og bakterier, reducerer ødem.
Specialistordination.

Hvem
Såret skal have helingspotentiale.
Sår som ikke heler på konventionel behandling.
Diabetisk fodsår – efter oprensning og kirurgi.
Tryksår – komplicerede og væskende.
Kirugisk ikke helende sår.
Det åbne abdomen.
Sternalsår.
Fixering af transplantater.
Udvalgte akutte sår.

Hvordan
Materiale: Poreåben skum og / eller gaze.
Bandageret med film til lufttæthed.
Sugeslange fra bandage til mekanisk sugepumpe.
Undertryk 80 -125 mmHg – kontinuerligt.
Mulighed for intermitterende undertryk kan
overvejes.
Findes kombineret med skylning.

Skiftefrekvens
Ved rene sår 2-3 gange om ugen, hvis forventet granulationsvæv opnås.
Ved manglende granulation standses behandlingen.

Kontraindikation
Cancer i sår.
Blottede kar.
Dysreguleret AK-behandling.
Fistler og blottede tarme relativ kontraindikation – obs. bandageringsteknik.
Osteomyelitis.
Systemstop over 2 timer.

Antibiotikabehandling

Hvad
Systemisk behandling.

Hvem
Generelt skal sår ikke behandles med antibiotika.
Sårinfektioner bør behandles efter podesvar.
Ved diabetiske fodsår behandles forebyggende, hvis risiko for knoglebetændelse / kontakt til knogle i sår.
Kun undtagelsesvist og i begrænset periode.

Hvordan
Antibiotika rettes mod specifikke bakterier.
Eks: Dicloxacillin / Flucloxacillin: 1g x 3 dgl. po. mod Staff. Aureus, Ciprofloxacin 500 mg. x 2 dgl. po mod gram negative bakterier.
Penicillin 1mill IE x 3 dgl. po mod streptokokker. Eks: Gentamycin ved nogle tilfælde af knoglebetændelse og fistel- og sinussår.

Frekvens
Behandlingsperiode bør være relativ lang ved rosen / erysipelas ca. 3 uger. Eks: Penicillin, Dicloxacillin eller Flucloxacillin.

Forebyggende ved diabetiske fodsår og risiko for knoglebetændelse. Eks: Dicloxacillin/Flucloxacillin I længere perioder.

Kontraindikation
Allergi mod indholdsstofferne.
Ved nyreinsufficiens skal Dicloxacillin/Flucloxacillindosis halveres.

Larveterapi

Hvad
Biologisk sårrensning med sterile fluelarver opløser nekroser og fjerner bakterier gennem en biokemisk proces.
Specialistordination.

Hvem
Overfladenekroser i sår med helingspotentiale.
Kirurgisk oprensning ikke mulig.
Supplerer kirurgisk oprensning.

Hvordan
10 larver pr. kvadratcentimeter sår.
Løse eller i netpose.
Bandageres med luftig gaze, tåler ikke okklusion.
Larver i pose repositioneres dagligt i såret.

Skiftefrekvens
Tilses dagligt.
Udskiftes hver 3- 4 dag.
Indtil sårgranulation.

Kontraindikation
Blødning.
Pseudomonas bakterier.
Patient-aversion.
Trykbelastede sår.
Tørre nekroser.

Fugtig sårbehandling

Hvad
Okkluderende bandage med og uden semipermeabel overflade (Hydrokolloid, skum, film).
Hydrogel.
Gelerende bandager (alginat, hydrofiber).
Kombinationer af disse.
Andre uklassificerbare.

Hvem
Alle sår.
Undtagelser:
– Tør iskæmisk nekrose indtil demarkering og afstødning.
– Hydrocolloidbandager til diabetespatienter fra anklen og ud på foden. Hvis de anvendes – da tæt observation for infektion.

Hvordan
Bandagetype vælges ud fra sekretionsmængde.
Film, hydrocolloider og skum bør gå 1-3 cm uden for sårkant.

Skiftefrekvens

Alle bandager må ligge på i 7 dage.
Skiftefrekvens skal imidlertid tilpasses sekretionsmængde.
Bandage med mindre absorptionskapacitet vælges i takt med at sekretionen aftager.

 

Kompressionsbehandling

Kortstræksbandager

Hvem
Venøse bensår, hvor patienten har normal gangfunktion.

Hvordan
Anlagt med spiralteknik, fra tæernes grundled til 1- 2 cm under knæhasen. Lægges med gradueret tryk, faldende tryk opefter.

Polstring ved knoglekanter / udligning af konturforskelle.

Langstræksbandager

Hvem
Venøse bensår til både mobile og immobile patienter.
Ødemtilstande incl. ødemkontrol ved diabetisk
fodsår, inaktivitetsødem, hjerteødem, lymfødem og reaktive ødemer (traumesår m.m.).

Hvordan
Anlagt med spiralteknik, fra tæernes grundled til 1- 2 cm under knæhasen. Lægges med gradueret tryk, faldende tryk opefter.

Polstring ved knoglekanter / udligning af konturforskelle.

Skiftefrekvens
Ved behov for omlægning.
Aftagning til natten ved iskæmiske tilstande.

Kontraindikation
Neuropati i kombination med iskæmi.

Flerkomponentbandager

Hvem
Venøse bensår (ikke helende problemsår) hvor patienten har gangfunktion.

Lymfødemtilstande.

Hvordan
Anlægges efter producentens vejledning. Ved opstart skiftes ofte hver 3 - 4 dag, herefter x 1 ugntl.

Ved gennemsivning suppleres med absorberende bandager uden på kompressionen.

Behandlingsstrømpe

Behandlingsstrømpe består af en inderstrømpe ca. 10 mmHg og en yderstrømpe ca. 20 mmHg. (subbandagetryk).

Hvem
Venøse bensår (ikke problematiske, uden kraftig ødemtendens, ønske om selvbehandling).

Hvordan
Følg producentens vejledning også med hensyn til udmåling til strømpen.

Inderstrømpen kan beholdes på om natten.

Kompressionsstrømpe

Kompressionsstrømpe inddeles i klasser (1- 4) hvor 4 er kraftigst kompression. Standardmål eller strikket i specialmål.

Hvem
Forebyggelse ved venøs insufficiens, efter sårheling, ødemtilstande incl. ødemkontrol ved den diabetisk fod, inaktivitetsødem, hjerteødem, lymfødem og reaktive ødemer (traumesår m.m.).

Hvordan
Måltagning er en specialistopgave.

Hjælpemidler til påtagning lettest ved åben forfod.

Påføres det afhævede ben (morgen).

IPC

IPC (Intermittend Pneumatic Compression)

Hvem
Problematiske venøse bensår, svære ødemtilstande.

Hvordan
Her forudsættes en normal hjerte- / lungefunktion, ellers risiko for lungeødem.

Begynd evt. med et ben.

Skiftefrekvens
Behandlingsvarighed ca. 1 time x 3 dagligt med intensitet på 60 mmHg.

Er en specialistvurdering.