saar.dk, forside

rr Du er her: DSFS ÅRSMØDE og GENERALFORSAMLING Generalforsamling 2019 Udskriv  
 

Generalforsamling i DSFS

INDKALDELSE

 

Generalforsamling afholdes

torsdag den 21. november 2018 kl. 17:00 – 18:00 på Odeon, Odense.

 

Dagsorden:

 

1. Valg af dirigent og referent.

2. Formandens beretning. Se vedlagte pdf.

3. Selskabets reviderede årsrapport til godkendelse.

4. Indkomne forslag til beslutning

    Forslag fra bestyrelsen: ændring i §3 (se forslag til vedtægtsændring)

    Forslag fra bestyrelsen: ændring i §6 (se forslag til vedtægtsændring)

    Se vedlagte pdf

5. Valg til bestyrelsen.

    På valg er:

    Sygeplejerske Maria Plaschke – ønsker genvalg.

    Sygeplejerske Else Sværke Henriksen – ønsker genvalg                                                                                           

6. Valg til suppleanter.

    Ingen suppleanter på valg

7. Revisor:

    På valg er Lone Dybkjær Holbech, Kolding Sygehus – villig til genvalg, hvis ingen andre ønsker posten.

8. Revisorsuppleant. Stillingen er ikke besat.

9. Eventuelt.

 

Se dagsorden som pdf