saar.dk, forside

rr Du er her: DSFS LEGATER Medi-Danmark Udskriv  
 

Kompressionslegat: kr. 10.000,-

 

Formål

Legatet kan søges af en eller flere personer fra sundhedssektoren, der har behov for økonomisk støtte til et projekt med fokus på:
•  Udvikling af det tværfaglige samarbejde mellem primær- og sekundær sektoren indenfor kompressionsbehandling.
•  Forskning indenfor området kompression og kompressionsbehandling.
•  Opdatering af viden og forståelse for forebyggelse og behandling med kompression.
•  Implementering og anvendelse

Legat
Legatets størrelse er kr. 10.000 som evt. kan opdeles i
flere portioner, eller gives til en gruppe af personer.
Medi Danmark Aps forbeholder sig retten til ikke at uddele legatet, såfremt der ikke findes kvalificerede ansøgere.

Ansøgningsprocedure
Ansøgningen skal indeholde:
•  Begrundet og motiveret ansøgning hvori det anføres, til hvilke formål legatet tænkes anvendt
•  Kort beskrivelse af ansøgerens faglige baggrund (curriculum vitae)
•  Økonomisk overslag over projektet

Legatbestyrelse
Stine Bahne, medi Danmark Aps
Overlæge Bo Jørgensen, Videncenter for Sårheling
Klinisk oversygeplejerske Susan Bermark, Videncenter for Sårheling
   
Offentliggørelse
Legatet uddeles ved Dansk Selskab for Sårhelings årsmøde i november. Det forventes at legatmodtageren er tilmeldt årsmødet for at modtage legatet og i øvrigt er medlem af Dansk Selskab for Sårheling.

Annoncering
Legatet annonceres i bladet Sår m. fl.

Ansøgningsfrist
1.oktober

Ansøgningsskema


Ansøgningen sendes som e-mail til

post@saar.dk

Anført dette i titlen Medi Danmark Aps kompressionslegat
eller

Forretningsfører Helle Madsen, Charlotte Muncks Vej 26, 2400 København NV.
Kuverten mærkes: Medi Danmark Aps kompressionslegat