saar.dk, forside

rr Du er her: BLADET SÅR SÅRINDEX Index 2007 - 2004 Udskriv  

 

Nr. 4, 2007

Nytårshilsen fra redaktøren!
Bo Jørgensen
Tryksår – ikke hos os! 
Interview med uddannelseskonsulent Ulla Moe 
Jens Fonnesbech
Fysioterapi – overset ved diabetiske fodsår
Jens Fonnesbech
Praktisk håndtering af smerter i sår
– Præsentation af Sårsmerte·Algoritmen fra DSFS

Eskild W. Henneberg, Else Godsk Vestergaard
Fokus på Position Documents

Bo Jørgensen
Boganmeldelse: Medicinal Leech Therapy
Anders Andersen, Bo Jørgensen
Boganmeldelse: 
Science and practice of pressure ulcer management

Lis Bjerke
Diplomuddannelsen – blandede evalueringer
Jens Fonnesbech
Konsensus konkurrenceforslag – SLOUGH
Anders Andersen
Nytt fra NIFS
Referat: Sårsymposium på Island

Guðbjörg Pálsdóttir
Referat: Filt-og silikonkurs i regi av NIFS
Laila F. Bortheim
Referat: Tenth anniversary EPUAP open meeting
Lise bjerke
Referat: På tide å vende blikket mot vest ... 
Om sårbehandling på Island
Runbjørg Buner, Theis Huldt-Nystrøm
Referat: Tryksårskonference 2007
Rebekka Glistrup Nilsen 
Referat: DSFS årsmøde 2007 
Ann Brockdorff, Jens Fonnesbech
Referat: Legatuddeling ved DSFS årsmøde 2007 
Jens Fonnesbech
Referat: Generalforsamling DSFS 2007
Martin Beck, Jens Fonnesbech
Formandsberetning ved DSFS årsmøde
Finn Gottrup
Sønderjysk sårteam, Sår i Syd, blev månedens succes
Birgitte Clematide

Nr. 3, 2007


Intermitterende Pneumatisk Kompression: Heling hos en 89-årig patient med ikke-helende venøse bensår gennem 55 år
Wilja Dam, Karsten Fogh 
Sol over venøse bensår i Århus
Jens Fonnesbech 
Nyt sårkoncept med Hydrobalancebandage 
afprøvet i primær sektor

Susan F. Jørgensen, Rie Nygaard
Registrering af tryksår på Bornholm
Jette Pelle, Gulla Steenberg 
Førstehåndsindtrykket tæller
Hanne Konradsen 
Kærlighed og specialviden 
– Bandagisten er den stædige hjælper

Jens Fonnesbech 
Om skoliosekorsetter
Jens Peter Tovgaard 
NYTT fra NIFS 
NIFS inviterer til generalforsamling og 
fagseminaret Trykksår 
Strateg og organisatorisk kraft går på pension

Jens Fonnesbech 
Boganmeldelse: A Colour Atlas of Foot and Ankle Disorders
Bo Jørgensen 
Referat: Bioterapi anno 2007. International Conference on 
Biotherapy ICB 2007, Seoul, Korea, juni 2007

Anders Andersen 
Referat: International Seating Symposium
Orlando, Florida i USA, marts 2007 

Else Marie Hansen 
Sårsmertealgoritmen – indlagt i SÅR 3/2007
Ann Brockdorff 
Korrespondancer 
Indkaldelse til generalforsamling i Dansk Selskab for Sårheling 
Dansk Selskab for Sårheling, regnskab 2006 
Kalender


Nr. 2, 2007


Honung
Ingrid Roström-Björn
Fokus på håndsyet fodtøj – den vanskelige opgave!
Anne Rasmussen og Pia Bondorph Nielsen
Sko med omhu – på besøg i håndskomageriet
Jens Fonnesbech 
Så er der optaget igen! – Telefonrådgivning på sårambulatorierne – store forskelle og meget at rette op på
Jens Fonnesbech 
Nyt fra NIFS 
Marcus Gürgen – nytt nordisk medlem i EWMA styret
Kirsti Espeseth 
Posteren – tips til din næste præsentation
Birgitte Clematide 
Boganmeldelse: Diabetes
Anna Marie Nielsen, Knud Yderstræde 
Legatmodtager: Fra legat til Loch Ness
Anders Andersen 
Legatmodtager: Tak for legater og sårprisen 2006
Kirsten Rasmussen og Anne Marie Varming 
Legatmodtager: Tak for legat
Sanne Wichmann og Bente Ramskover 
Referat: Specialist practice in wound management
Merete Hartun Jensen, Bente Ramskover 
Referat: Verdenskongressen i fodterapi maj 2007
i København

Alima Ashraf, Pia Bondorph Nielsen, Anne Rasmussen 
Referat: EWMA 2007, i Glasgow – noen betraktninger
Arne Langøen 
Referat: DSFS Temadag 2007 i Korsør. 
Lymfødembehandling – erfaringer og nye tiltag

Ann Brockdorff 
Uddeling af DSFS’s udviklingslegat 2007
Ann Brockdorff


Nr. 1, 2007

 


Pleje og behandling af mennesker med kræftsår
Betina Lund-Nielsen
Kompressionsbehandling ved venøse bensår
– hvordan får vi mest kvalitet for pengene?

Rie Nygaard, Susan F. Jørgensen
Terra Sigillata – et lægemiddel i brug i mere end 2000 år
Annette Frölich
Lymfødemklinik på Videncenter for Sårheling
– tiltrængt fornyelse for patienter uden behandlingsmuligheder

Jens Fonnesbech
Højere niveau og videnskabeligt funderet:
Ny diplomuddannelse i sår

Jens Fonnesbech
Forebygging og behandling av diabetiske fotsår tanker rundt interpellasjonsdebatten på stortinget 20. oktober 2006
Kirsti Espeseth
Erfaringer og tanker rundt sårbehandling fra vår arbeidsplass ved Hudpoliklinikken i Levanger
Theis Huldt-Nystrøm
Sårpoliklinikken i Drammen – 10 års erfaringer
Kirsti Espeseth, Rune Eggum, Jon Haffner, Valtyr Oskarsson 
Referat: Diabetesfoten
– en utfordring for pasient, familie og helsetjenesten

NIFS-seminaret i Oslo 15.-16. mars 2007
Guro Vaagbø 
NIFS generalforsamling
Rolf Lønseth

 


Nr. 4, 2006

 

 


Afprøvning af Sorbion Sachet i primær sektor

Susan F. Jørgensen
Ny behandling av torr hud för diabetesfoten

Marita Jonsson, Anett Chramer, Jan Apelqvist, Christel Nelson Zimdal 
Amelogenin (Xelma®), norske erfaringer etter 9 måneders bruk 
Theis Huldt-Nystrøm, Jon Helge Bonesrønning, Øystein Vatne, Ada Steen, Nathalie Dufour, Kirsti Espeseth, Runbjørg Buner, Kirsten M Nilsen, Erlend Tolaas, Malene Johnsrud, Marcus Gürgen, Anne Lise Westmo 
Kommunalreformen hjælper sårpatienten Samtale med Tina Jørgensen, Kommunernes Landsforening 
Jens Fonnesbech 
Livskvalitet hos kroniske bensårspatienter? Samtale med Lene Corydon-Petersen og Rolf Jelnes 
Jens Fonnesbech 
Sårsygeplejerske i grossistvirksomhed Samtale med Tine Jelnes 
Jens Fonnesbech 
Sårarbeidsplass: 10 år med Diabetisk Fotteam St. Olavs Hospital, Trondheim, Norge
Nytt fra NIFS

Boganmeldelse: The Foot in Diabetes
Tak for legatet
Legatmodtager og nu nyuddannet sårsygeplejerske 
Hvad er det?
Information fra DASYS
Referat: Inntrykk fra International Diabetes Federation’s 19. World Diabetes Congress, Cape Town 3.-7. desember 2006 

Leif Aanderud 
Referat: Tryksårskonference, 5. oktober 2006
Lisa Holbæk 
Referat: Sårinfektion og risiko for resistente bakterier. 
Årsmøde i Dansk Selskab for Sårheling 

Ann Brockdorff og Jens Fonnesbech 
Referat: Legatuddeling ved Dansk Selskab for Sårhelings årsmøde 
Jens Fonnesbech 
Kære Kirsten ..., Finnn Gottrups afskedstale til Kirsten Müller
Referat: Generalforsamling i Dansk selskab for Sårheling 
Referat: Formandsberetning
Dansk selskab for Sårheling indbyder til temadag


Nr. 3, 2006
    

 

    

 

    

 

 

 

 

 

 

 

Læs mere om
dette nummer

 

Opfølgende prævalensundersøgelse for trykspor/tryksår på Bispebjerg Hospital
Susan Bermark, Vonnie Zimmerdahl
Intermitterende pneumatisk kompression med
Flowtron Plus pumpe til behandling af svær venøs insufficiens
Ina Kastrup
Ikke alle sår skulle hele!
Annette Frölich
Smertelindring af sår – ude af fokus
Jens Fonnesbech
Link til principper for bedste praksis. Minimering af sårsmerte ...
Sår under kontrol?!
Jens Fonnesbech
Diabetisk fodsårscenter i slagelse
Jens Fonnesbech
Kommuner dropper egenbetaling
Jens Fonnesbech
Nytt fra NIFS
NIFS søker etter sårkontakter
NIFS inviterer til generalforsamling og fagseminar
Takk til ConvaTec og NIFS
Tove Sandvoll Vee
DSFS udviklingslegat 2006. Udvikling og efteruddannelse
er et vigtig aspekt for alle faggrupper i sundhedssektoren
Anne Rasmussen
Tak for legatet
Susan F. Jørgensen
Boganmeldelse: ABC of Wound Healing
Bo Jørgensen
Boganmeldelse: Ergonomi – Krop og belastning
Annelise Jørgensen, Tom Jørgensen
Referat fra det 6. internationale seminar, Den Diabetiske Fod
Marianne Mols
Referat: Den diabetiske fod – behandling og organisation
Ann Brockdorff
Refleksioner efter DFSG-kongressen i Helsingør
Jens Fonnesbech
Danske Lægers Sårselskab (DLSS)
– et nystiftet lægevidenskabeligt selskab
Karsten Fogh

Nr. 2, 2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Læs mere om
dette nummer

 

 


Maligna tumörsår – Sårsmärta
Ingrid Roström-Björn
Stamcelleforskning til håbløse tilfælde af iskæmi
Jens Fonnesbech
Sår hos stofmisbrugere
Mikael Bitsch
Fixerum er vejen frem
Jens Fonnesbech
Brug hospitalssengen i forebyggelsen af tryksår
Greta Olsson
Omkostninger ved brugerbetalte sårprodukter i kommunerne
Tove Junge
Tryksårskonferencen 2006
Jens Fonnesbech
Fotterapeuter i Norge
Ingeleiv Rafdal Falkeid, Elin Langeng, Johanne Kolstø, Ranveig Tvedt Breivik
NYTT FRA NIFS
Referat: EWMA 2006 møte i Praha, 18.-20. mai 2006
Thomas Sjøberg
Sår-i-Syd – en orientering
Lene Corydon-Petersen, Rolf Jelnes
Boganmeldelse: Hospitalssengen
Susan Bermark
Boganmeldelse: Der Diabetische Fuss
Klaus Kirketerp-Møller
Referat: EWMA – 16. kongres,18.-20. maj 2006 i Prag
Anna Marie Nielsen
Referat: Det 10. møde i Jysk Sårforum
Rolf Jelnes
Referat: Temadag i DSFS 29. april på Hotel Comwell i Kolding
Ann Brockdorff
Referat: Uddeling af DSFS’ udviklingslegat
Ann Brockdorff
Referat: Stiftende generalforsamling
Dansk Selskab for den Diabetiske Fod (DSDF)
Klaus Kirketerp-Møller
Velkommen til to diabetesfod-møder
Per Holstein

 Nr. 1, 2006

 

Læs mere om dette nummer

   

Rettelse: I Lasse Strand og Niels Heeser Nielsens artikel "Hvordan måler vi om et sår heler og med hvilken hastighed?" havde der desværre indsneget sig en fejl i formlen side 16, idet den vandrette streg over indholdet i brøkens nævner, som skal angive at det drejer sig om gennemsnittet af O1 og O2, er gledet ud. Se den korrekte formel her.  

Forebyggelse af trykspor og -sår
Anna Marie Nielsen
En metode til måling af madrassers trykfordelende egenskaber
Bruno Wolff
Hvordan måler vi om et sår heler og med hvilken hastighed?
Lasse Strand, Niels Heeser Nielsen
Sårlukning i Danmark anno 210
Annette Frölich
Liv med sår – portræt af Professor Bent Sørensen
Jens Fonnesbech
Sårpleje via e-learning

Jens Fonnesbech
Nye opgaver – nyt design

Jens Fonnesbech
Sårhelingsforeninger er ikke kun af nyere dato
Finn Gottrup
NYTT FRA NIFS
Sårarbeidsplass: Hudlegekontoret i Moss
NIFS-seminaret i Tromsø
Guro Vaagbø
Sår är ett viktigt område där sjuksköterskans kompetens
måste öka och synliggöras
Verksamhetsplan 2006 för Sårsjuksköterskor i Sverige
Christina Lindholm
Boganmeldelse: Larvebehandling
Anders Andersen, Bo Jørgensen
Boganmeldelse: SÅR
Bo Jørgensen
Webanmeldelse: www.dressings.org
Tak for legat
Isabella Glarborg


Nr. 4, 2005

 

Læs mere om dette nummer   


Offentlige ydelser – brugerbetaling?
Bodil Frimodt-Møller
Har grønnsåpe en plass i moderne sårbehandling?
Eva Kronholm Heiberg
Hvordan virker dette?
Hilde Ingebretsen, Hanne Riise
Anvendelse af flerlags kompressionsbandage PROFORE til delhudstransplantation på skinnebenet
Karin M. Dorsche, Birthe Pedersen
Virtuelle sår fra Thorshavn
Jens Fonnesbech
Ny prævalensundersøgelse på Bispebjerg hospital
Jens Fonnesbech
H.C.Andersen – såret i sjælen
Jens Fonnesbech
Nytt fra NIFS
www.hudlegekontoret.no
Referat: Fra Stuttgart 2005
Lise Bjerke
Korrespondance: Har vi fået et nyt nævn?
Referat: Repræsentantskabsmøde i Dansk Sygeplejeselskab
Susanne Aagaard, Anne Marie Rasmussen
Referat: Islandsk Selskab for Sårhelings 1-års jubilæum
Gudbjørg Palsdottir
Referat: Diabetic Foot Study Group, Grækenland
Anna Marie Nielsen
Referat: Stuttgart 2005
Linda From
Referat: Tryksårskonference – Forebyggelse af tryksår
I
na Kastrup
Referat: Dansk Selskab for Sårhelings årsmøde 2005
Ann Brockdorff, Jens Fonnesbech,
Referat: Dansk Selskab for Sårhelings generalforsamling 2005
Martin Beck
Formandsberetning 2005
Legatuddeling ved årsmødet 2005
Birgitte Clematide

Nr. 3, 2005

 


I dette nummer var der uopfordret anmeldelse af kapitel i Sygeplejens Fundament , og et svar herpå.
Læs nærmere her.

 

Cancersår – ett patientfall
Kristina Finnilä
Et liv i sår og hud – portræt af Lis Danielsen
Jens Fonnesbech
Sår på videotelefon
Jens Fonnesbech
Kan man hele, mens man sidder på et siddesår?
Jens Lykke Sørensen
Nytt fra NIFS
Program NIFS-deminar 2006
Temadag for sårsygeplejersker ved CVU-Sønderjylland
Tine Jelnes
Tak til Johnson & Johnson for uddannelseslegat
Karina Walczak, Kathri Siig
Referat: Diabetic Foot Study Group, Grækenland
Merete Hartun Jensen
Master med fokus på forholdene omkring personen med siddesår
Bo Jørgensen
Boganmeldelse: Vensjukdomar
Bo Jørgensen
Uopfordret anmeldelse af kapitel i Sygeplejens Fundament
Ann Brockdorff, Susanne Lauth, Kirsten Müller, Annette Norden, Jette Palmberg, Anne Marie Rasmussen, Susanne Aagaard
Modsvar til uopfordret anmeldelse af kapitel i Sygeplejens Fundament
Pia Koustrup
Korrespondance
Program for Dansk Selskab for Sårhelings årsmøde 2005
Indkaldelse til Generalforsamling i Dansk Selskab for Sårheling


Nr. 2, 2005

Behandling af diabetiske fodsår med proteasehæmmer
Anne Marie Larsen, Inger Futtrup, Finn Gottrup
Fra tryksår til krummerikker – interview med Jørgen Ebbehøj
Jens Fonnesbech
Sårheling i Greve
Jens Fonnesbech
Referat: Siddestillinger og mobilitet i fokus
Else Marie Hansen
Lommelineal ensretter sårbehandlingen
Nina Bækmark
Uagtsomt kongedrab?
Bo Jørgensen
Nytt fra NIFS
Leif Aanderud
NIFS-kontaktenes første sårkurs
Marie Gamlem
Kirsti Espeseth – ny norsk redaktør i Bladet SÅR
Theis Huldt-Nystrøm
www.monoapple.com
SÅR og EWMA Journal
Mikael Bitsch
Referat: Præsentation af ny hjemmeside om sår
Bo Jørgensen
Resultat af spørgeskemaundersøgelse til praktiserende læger i et amt (Sønderjyllands amt)
Rolf Jelnes, Lene Corydon-Petersen
Det 9. møde i Jysk Sårforum
Rolf Jelnes
Referat: Kirurgiske sår, Dansk Selskab for Sårhelings Temadag
Ann Brockdorff
Korrespondance
Nyt lægeligt bestyrelsesmedlem i DSFS

Nr.1, 2005

 


Måling av livskvalitet hos pasienter med leggsår
Lis Ribu, Astrid Wahl
Behandling av leggsår med en ny superabsorberende bandasje (Sorbion)
Øystein Vatne
Intermitterende pneumatisk kompression
Mikael Bitsch, Susan Nørregaard, Per Holstein
Berigtigelse til denne artikel: se nedenfor
En intern efteruddannelse for fodterapeuter
Jane Bremer Holgersen
Er kommunikationen mellem os behandlere god nok?
Anne Jensen
Bedre sårbehandling for færre penge!
Birthe Malmos
Hvad er det?
Rikke Trangbæk
Nytt fra NIFS
Leif Aanderud
Kurs 2005 i NIFS: Venøse leggsår
Thomas Sjøberg
Referat: Årsmøte og generalforsamling i NIFS
Guro Vaagbø
Sårekspert hædret – Lippmannprisen til Finn Gottrup
Jens Fonnesbech
Boganmeldelse: Sårbehandling
Jette Holtzmann
Indhold SÅR 2004
www.npuap.org
Bo Jørgensen
Kalender 

 

Berigtigelse: Ved en beklagelig fejl i produktionen af SÅR 1/2005 blev et ord "skubbet ud over kanten" i artiklen INTERMITTERENDE PNEUMATISK KOMPRESSION, på side 18-19. Derfor bringes konklusionen her i sin fulde ordlyd:  Konklusion
Undersøgelsen er foretaget på et lille selekteret patientmateriale med svær kritisk iskæmi. Man kan ikke drage nogen egentlig konklusion af undersøgelsen. Det er imidlertid opmuntrende at 1/3 af de patienter, som er amputationstruede og som er uden for karkirugisk rækkevidde, kan bedres ved IPC. Disse data giver baggrund for yderligere studier af IPC’s virkning på sårhelingen ved kritisk iskæmi.


Nr. 4, 2004

Den diabetiske fod – charcot-foden
Morten Boesen, Peter Basse
Den diabetisk neuropatiske fod – fokus på kirurgien
Morten Boesen, Peter Basse
Kan man hele, mens man sidder på et siddesår?
Helle Dreier
Trykmåling af operationslejer på Holbæk Sygehus
Esther Krejberg
Nyt behandlingsprincip til opheling af kroniske venøse bensår
Maria Plaschke
Telemedicin og kvalitetsudvikling i Vestsjælland
Rie Nygaard
Sårteamet ved Sykehuset innlandet helseforetak avd. Elverum
Barbro Kristiansen, Ragnhild Sætren
Nytt fra NIFS
Leif Aanderud
2nd World Union of Wound Healing Societies meeting i Paris 8-13 juli 2004
Torill Svendsen
Anmeldelse: Problemsår – rationel diagnostik og behandling
Karsten Fogh
www.green-comfort.com
Rolf Jelnes
Kommentar til artikel om vejbred og sår
Per Holstein
Tak for legatet
Aase Meyer Hansen
Nyt sårselskab i Island
Gudbjörg Palsdottir
Referat: Repræsentantskabsmøde i Dansk Sygeplejeselskab
Anne Marie Rasmussen, Susanne Lauth
Referat: Det 8. møde i Jysk Sårforum
Rolf Jelnes
Referat: Tryksårskonference 2004
Marianne Carlsen, Rebekka Glistrup Nielsen
Referat: Årsmøde i DSFS 2004Hvad betyder behandling af smerter og såromgivelser for patienten med problemsår?
Ann Brockdorff, journalistisk medarbejder
Referat: Generalforsaming i DSFS
Jens Lykke Sørensen
Legatuddeling ved DSFS årsmøde 2004
Mikael Bitsch

Nr. 3, 2004

Tryksårsforebyggende siddepuder – en mulighed for at forebygge og behandle siddesår
Helle Dreier
Minimering af sårsmerte ved bandageskift Principper for bedste praksis – verdenskonsensusdokument om minimering af sårsmerte ved bandageskift
Et initiativ fra World Union of Wound Healing Societies 91
Link til principper for bedste praksis. Minimering af sårsmerte ...
Nytt fra NIFS
Stakkars pasient
Karl-Otto Hande
Vår arbeidsplass: Sykepleietjenesten ved Skiftestua
Hudavdelingens poliklinikk, Ullevål universitetssykehus
Erfaringer med Curapulse højtryksskylleapparat
Anna Nordmann og Ida Maria Agger
Sårarbejdsplads: Vi har fod på det
Sårklinik på Silkeborg Centralsygehus
Resumé: Trykskader hos indlagte patienter: Klassifikation og screening
Anne-Birgitte Vogelsang
Resumé: Behandling af Ulcus Cruris Venosum på evidensbaseret grundlag. Udvikling af kliniske kvalitetsindikatorer
Monica L. Kjær
Dansk kirurgisk symposium: Klinisk videnskabelig forskning– Kliniske erfaringer inden for sårbehandling
Lisa Aalbæk
Efteruddannelse for sygeplejersker
Lillian Kristensen
www.vacuumtherapy.co.uk
Rolf Jelnes
Referat: Den videnskabelige tilgang til sårSygeplejefaglig Temadag den 8. juni 2004 i Odense
Annette Ulrich og Birthe Pedersen
Evaluering: Sygeplejefaglig Temadag den 8. juni 2004 i OdenseTema: Den videnskabelige tilgang til sår
Kirsten Müller og Susanne Aagaard
Referat: 2nd World Union of Wound Healing Societies’ MeetingParis, 8. til 13. juli 2004
Ann Brockdorff
Indkaldelse til generalforsamlingi Dansk Selskab for Sårheling
Program for DSFS årsmøde 2004TEMA: Hvad betyder behandling af smerter og såromgivelser for patienten med problemsår?

Nr. 2, 2004

Hudens ødem – visualisering og kvantificering
Monika Gniadecka
Sårrevision: Hvad gør sygeplejerskerne i primær/sekundærsektoren?
Benedikte Pio og Birthe Kjersgaard
Stofmisbrug og sår
Charlotte Fich
Alternativ sårbehandling: Vejbred i behandling af skinnebenssår
Villy Malmgren
Posterpræsentation, hvordan kommer man i gang?
Lars B Stolle
Nytt fra NIFS
Fra redaktørens baghave – til nyttehave
Bo Jørgensen
Korrespondancer
Referat:Temadag i DSFS 20. marts 2004
Annemarie Fink
Tillykke til Svenskt Sårläkningssälskap
Finn Gottrup
Det 7. møde i Jysk Sårforum
Rolf Jelnes
Det 8. møde i Jysk Sårforum – meld dig til!
Rolf jelnes
Web-anmeldelse: www.diabetes.dk
Rolf Jelnes
Firmakalender – ny i SÅR

Nr. 1, 2004


Sårhelingsfaserne
Rikke Zillmer
Sår forårsaket av hdroxyurea
Marcus Gürgen
Sårbehandling via e-learning
Jens Fonnesbech
Sårprojekt frigør ressourcer
Jens Fonnesbech
Nytt fra NIFS
Leif Aanderud
Referat, NIFS-seminaret: Den diabetiske fot, Oslo 5.-6. februar 2004
Guro Vaagbø
Årsmøte og generalforsamling i NIFS 5. februar 2004
Guro Vaagbø
Referat, Landskursus for plastikkirurgiske sygeplejersker FS 24den 31/10 +1/11-2003 på Hotel Storebælt i Nyborg
Merete Holm Johansen
Korrespondance
Sygeplejefaglig temadag: Den videnskabelige tilgang til sår
Kirsten Müller
Web-anmeldelse: www.worldwidewounds.com

Se også

Årgangene 2008 til 2013

Årgangene 1998 til 2003
Årgangene 1993 til 1997


Til sidens top