saar.dk, forside

rr Du er her: DSFS LEGATER 3M Kompressionslegat Udskriv  
 

3M’s Kompressionslegat

 

 

Formål: 3M’s Kompressionslegat på 5.000 kr. kan søges af ­sundhedspersonale med en særlig interesse for kompressions­behandling:
• Ideer og oplæg som kan udvikle kompressionsbehandling.
• Faglig styrkelse og dygtiggørelse af personer der arbejder med kompressionsbehandling.
• Initiativer som kan forbedre patienternes dagligdag med ­kompressionsbehandling.

 

Legat: Legatet er på 5.000 kr. og kan evt. opdeles i portioner, ­eller gives til en gruppe af personer. Legatet uddeles ved Dansk Selskab for Sårhelings årsmøde.

 

Legatbestyrelse

Overlæge, dr. med., Tonny Karlsmark
Professor, dr. med., Finn Gottrup
Hanne Vendelbo, Klinisk produktspecialist

Marie-Louise Selander, Nordisk Salgschef

 

 

Ansøgningsfrist: Hvert år 1. oktober

 

Ansøgning: Begrundet indstilling sendes til:
3M a/s

Hannemanns Allé 53

2300 København S

att.: Hanne Vendelbo

E-mail: hvendelbo@mmm.com

 

Oplysninger:

Modtageren / modtagerne er selvangivelsespligtig af legatet. Det forventes at legatmodtageren er tilmeldt årsmødet for at modtage legatet og i øvrigt er medlem af Dansk Selskab for Sårheling.

 

Annoncering: 3M’s Kompressionslegat annonceres i bladet SÅR.