saar.dk, forside

rr Du er her: DSFS LEGATER 3M Uddannelseslegat – sår Udskriv  
 

3M’s Uddannelseslegat – sår

3M a/s indbyder i samarbejde med Dansk Selskab for Sårheling hermed personer i sundhedssektoren til at søge vores uddannelseslegat.

 

Formål

Legatet kan søges af sundhedspersonale, som i dagligdagen arbejder med sår, herunder forebyggelse, udvikling og behandling, samt at fremme viden og forståelsen for sårbehandling.

 

Legatet kan søges til initiativer med relation til sårbehandling:

 

  • Videreuddannelse
  • Deltagelse i kurser og kongresser
  • Igangsættelse af projekter
  • Forskning
  • Studiebesøg i ind- og udland

Legat

Legatet er på kr. 5.000,- og kan evt. opdeles i portioner, eller gives til en gruppe af personer.

Legatet uddeles ved Dansk Selskab for Sårhelings årsmøde, hvor modtager(ne) forventes at være til stede og i øvrigt er medlem af Dansk Selskab for Sårheling.

Modtageren/modtagerne er selvangivelsespligtige af legatet.

 

Legatbestyrelse

Overlæge, dr. med., Tonny Karlsmark
Professor dr. med., Finn Gottrup
Birgitte Petersen, Produktchef

Mette Christensen, Produktspecialist

 

Annoncering

3M a/s uddannelseslegat – sår, annonceres i bladet SÅR

 

Ansøgningskrav

·       Begrundet ansøgning hvori der beskrives hvad legatet tænkes anvendt til

·       Beskrivelse af ansøgers faglige baggrund

 

Ansøgningsfrist: 1. oktober 2018

 

Ansøgning

 

Ansøgningen sendes som e-mail til:
dsfs@mail.tele.dk

Venligst anfør dette i titlen: 3M a/s uddannelseslegat - sår

eller til:

 

Dansk Selskab for Sårheling

Att.: Forretningsfører Ann Brockdorff

Rødstensrevle 8, DK 4880 Nysted

Kuverten mærkes: 3M a/s uddannelseslegat - sår