saar.dk, forside

rr Du er her: VIDEN OM SÅR TIL KITTELLOMMEN Udskriv  
 

Til kittellommen

 Hent print-selv-tryksager til brug i dit daglige arbejde med sårpatienter.

 

 

 

 


Forebyggelse af tryk ved buglejring

Guide til forebyggelse af tryk ved buglejring
Hudpleje Overvejelser og betragtninger vedrørende patient i bugleje, findes: her
 

 


National klinisk retningslinje

for perioperative behandling, pleje samt tidlig rehabilitering til patienter som får foretaget større benambutationer.

 

Udarbejdet på vegne af Fagligt Selskab for Ortopædkirurgisk Sygepleje.

 

Hent retningslinje

 

 


Kompressionsguide

Kompressionsguide til behandling af ødem hos patienter med sår


Guiden henvender sig til sundhedsfagligt personale, der behandler
patienter med bensår.

 

Hent guiden

 

 


Såralgoritme

 

DSFS har udarbejdet en SÅRALGORITME med korte råd og vejledninger om sårdiagnostik og behandling. 

 

Såralgoritmen er vejledende og er en forenkling af de af og til komplicerede sårforhold.

 

Brug den online

 
Hent en version til at printe selv, den består af to sider i A4-format.

 

Holdet bag såralgoritmen modtager gerne kommentarer og forslag til forbedringer. 

 

 


Pjece til dig der har smerter i sår


I samarbejde med Mölnlycke Healthcare A/S har Dansk Selskab for Sårheling udgivet en lille pjece om sårsmerter. Den henvender sig til patienter med sårsmerter og beskriver, hvordan de skal vurdere og måle deres smerter. Den stiller spørgsmål om hvor?, hvordan? og hvor stærk? plus enkelte andre spørgsmål.

Målet er at lette sundhedspersonalets muligheder for at lindre smerter.

Pjecen kan downloades her.

Pjecen er i et meget handy format.

 

 


Sårsmertealgoritme 2021

 

I et forsøg på at skabe mere viden, simplificere og skabe handling i forhold til smerter og sår, har en arbejdsgruppe nedsat under Dansk Selskab for Sårheling med støtte fra Mölnlycke Health Care, fremstillet en enkel og praktisk orienteret kittellomme-vejledning til sårsmertediagnostik og behandling – Sårsmerte·Algoritmen.

Algoritmen er tænkt som et redskab, som via anamnestisk vejledning og brugt sammen med en lineal med Visuel Analog Smerteskala (VAS) eller den numeriske skala, kan skabe et „billede“ af smerternes karakter og omfang – og så komme med et muligt behandlingsforslag.

Den elektroniske version består af en fold selv-side.

 

 


GLOBIAD 

 

GLOBIAD dansk version

 

 


EPUAP guidelines

 

Dansk guidelines:

Forebyggelse og behandling af tryksår. Vigtigste uddrag af retningslinjen

 

Prevention and Treatment of Pressure Ulcers:

Quick Reference Guide 2014

 

 

 

 


 

 

Dopplervejledning

 

Dansk Selskab for Sårheling præsenterer en lille dopplervejledning til kittellommen.

 

Print den, fold den, brug den!

 

En folieret lommeversion kan gratis fås ved henvendelse til forretningsfører Helle Madsen, mobil +45 3035 4880 (mandag og onsdag kl. 16-18) eller send en mail