saar.dk, forside

rr Du er her: VIDEN OM SÅR TIPS OG LINKS Udskriv  
 
 

Tips & Link 


 

Forebyggelse af tryk ved buglejring

Guide til forebyggelse af tryk ved buglejring
Hudpleje Overvejelser og betragtninger vedrørende patient i bugleje, findes: her

 

 


Behandling af kronisk ødem

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en
"National Klinisk Retningslinje for behandling af kronisk ødem i underekstremiteterne". Find den her.

 

Der er også udarbejdet en Quick Guide, som du kan finde her.

 


Forebyggelse og behandling af tryksår
Vigtigste uddrag af retningslinjen på dansk

 

Udarbejdet af

National Pressure Ulcer Advisory Panel,

European Pressure Ulcer Advisory Panel og

Pan Pacific Pressure Injury Alliance

 


 

Patientombuddet har udgivet en temarapport om tryksår. Publikationen er særligt rettet imod ledelse og plejepersonale i kommuner og på sygehuse.

 

Gå til rapporten

 


 Extern fixation

 

 

Hent instruks til pindhulhygiejne ved ekstern fiksation

 


 

Center for kliniske Retningslinjer - Nationalt Clearinghouse for Sygepleje

 

Udarbejdelse af en klinisk retningslinje er et omfattende arbejde, der kræver faglig kompetence, systematik og metodekendskab. Få gode råd og se hvilke retningslinjer, der allerede er godkendt og hvilke, der er under udarbejdelse.

 


 
Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet, IKAS, har til formål at udvikle en fælles dansk kvalitetsmodel.

 

Den Danske Kvalitetsmodel 

SidLigGodt.socialstyrelsen.dk


Socialstyrelsen har skabt online-netværket SidLigGodt. Netværket handler om at tilpasse den stående, den siddende og den liggende stilling til mennesker med nedsat funktionsevne.


Wounds International – et fagskrift for travle sårfolk

 

Wounds International er et online-baseret fagskrift, som tilstræber at holde os opdateret med nyeste viden om sårbehandling. Indholdet er skrevet for den travle fagperson til gavn for patienten. Teksten er på engelsk.


World Wide Wounds

 

The premier online resource for dressing materials and practical wound management information


Committed to providing affordable education

 

Wounds UK er et sår-tidsskrift, men web-siden informerer også om Best Practice, om konferencer, kurser og legater samt nye initiativer. Teksten er på engelsk.