saar.dk, forside

rr Du er her: DSFS LEGATER Uddeling, nov 2012 Udskriv  
 

Legatuddeling ved DSFS årsmøde 22. november, 2012

 

På årsmødets festaften uddeltes en række legater fra firmaer, sponsorer og fra Dansk Selskab for Sårheling. De udtrykte alle glæde over at stille penge og muligheder til rådighed. Men det havde også været svært at vælge mellem de indstillede.

 

 

 

 

 

3M gav tre ildsjæle mulighed for at deltage i EWMA-konferencen 2013. De er ikke kun ildsjæle, men også visionære og engagerede, og som sådan indstillet af overlæge Karsten Fogh fra Marselisborg Hospital, Aarhus. Fra venstre:) Sårsygeplejerskerne Anne Ørskov, Hvidovre Hospital, Camilla Bak Nielsen, Silkeborg og Jette Palmberg, Københavns Kommune modtog hver 4.000 kr.

 

Arjo Huntleigh Nordic Region uddelte i år 25.000 kr. til overlæge Karsten Fogh. Pengene skal bruges til at undersøge den arterielle blodforsyning.
 
Fra Dansk Selskab for Sårheling en fik række sygeplejersker hver 3.000 kr. til deltagelse i EWMA-konferencen 2013: Fra venstre: hjemmesygeplejerske Stine Hansen fra Faaborg-Midtfyn Kommune, primærsygeplejerske Pernille Bruun Schmidt, Kolding kommune, sårsygeplejerske Dorthe A. Madsen, Middelfart Kommune, sårsygeplejerske Else Sværke Henriksen fra Guldborgsund Kommune, Else Due fra Videncenter for Sårheling, Bispebjerg Hospital samt Sygeplejerske med klinisk specialfunktion Lisa Holbæk.
 

Dansk Selskab for Sårheling uddelte også en række udviklingslegater. Fra venstre ses sårsygeplejerske Karina Walczak og social- og sundhedsassistent Stella Halby Christensen, som hver fik 2.000 til DSFS’ årsmøde.

Primærsygeplejerske Dorthe Mamsen Jensen, Tønder kommune fik 3.000 kr. til støtte for deltagelse i den sundhedsfaglige diplomuddannelse i UCSYD, 3. modul.

Helt til højre stråler sygeplejerske Dorte de Neergaard, Roskilde Sygehus, som også deltog i årsmødet ved hjælp af legatet.

Poul Hartmann A/S valgte at støtte sårsygeplejerske Camilla Bak Nielsen, Silkeborg, Klinisk sygeplejespecialist Lis Kirkedal Bunder, Videncenter for Sårheling, Bispebjerg Hospital samt sygeplejestuderende Line Lernevall, fra University College, Aarhus. De modtog alle en adgangsbillet til hele EWMA 2013 konferencen.

 

Lohmann & Rauscher valgte at støtte sårsygeplejersker i både primær- og sekundær sektor. Fra venstre: Søren Andersson, Lohmann & Rauscher, Elisabeth Lena Jensen- Nyborg kommune, Winnie Hedemark Lyder- Nyborg kommune, Lise-Lotte Sterobo - Odense Sygehus, Dorthe Villadsen Ålborg Kommune, Mona Bang Madsen, Ålborg Sygehus Syd.
 
New Feet A/S valgte at belønne tre fodterapeuter og en sygeplejerske. Fra venstre: Statsautoriseret fodterapeut Charlotte Virkelyst Madsen, Odense Universitetshospital modtog 2.500 kr. Statsautoriseret fodterapeut Jette Winther, Odense Universitetshospital modtog 2.500 kr. Sygeplejerske Connie Winther, Aarhus Universitetshospital modtog 2.000 kr Her var det Connies kollega Jes Velling der modtog legatet i hendes fravær.
 

Så var New Feet igen på banen. Statsautoriseret fodterapeut Lori Stuhr, Videncenter for Sårheling, Bispebjerg Hospital modtog 3.000 kr.

 

Simonsen og Weel donerede 10.000 kr. til sygeplejerske Dorte Romby Mikkelsen, Lemvig kommune. Pengene er et udviklingslegat til diplomuddannelsen.

 

Zibo valgte at præmiere sårsygeplejerske Dorthe A. Madsen, Middelfart Kommune og social- og sundhedsassistent Stella Halby Christensen, OUH. De fik hver 6.000 kr. til deres arbejde med tryksårsforebyggelse og behandling.