saar.dk, forside

rr Du er her: DSFS LEGATER Udskriv  
 

Lohmann & Rauschers udviklingslegat

 

 

Lohmann & Rauscher indbyder i samarbejde med Dansk Selskab for Sårheling hermed personer i sundhedssektoren til at søge vores udviklingslegat.

 

Formål

Legatet kan søges af sundhedspersonale, som i dagligdagen arbejder med sår- og kompressionsbehandling (behandling, efterbehandling, profylakse og uddannelse).

 

Legatet kan søges til initiativer med relation til sårbehandling:

  • videreuddannelse
  • deltagelse i kurser og kongresser
  • igangsættelse af projekter
  • konsulenthjælp i forbindelse med sårhelingsprojekter
  • forskning
  • studiebesøg i ind- og udland

 

Legatets størrelse og uddeling

Legatet er på kr. 5.000 og uddeles ved DSFS’ årsmøde.
Legatet kan uddeles til en eller flere enkeltpersoner eller til en gruppe.

 

Ansøgningskrav

Ansøgningen er individuel. Søges der om et beløb, som begunstiger flere personer, skal hver af disse sende en ansøgning.

 

Ansøgeren skal være medlem af DSFS. Det forventes at legatmodtageren er tilmeldt årsmødet for at modtage legatet og i øvrigt er medlem af Dansk Selskab for Sårheling.

De originale regnskabsbilag, som legatet skal dække, skal fremsendes til legatbestyrelsen. En rapport om udbyttet af legatet skal fremsendes til legatbestyrelsen og gerne i en form som egner sig til publikation i bladet SÅR.
 

Ansøgningsfrist 1. oktober

 

Legatbestyrelsen

Direktør Søren Andersson, Lohmann & Rauscher
Afdelingssygeplejerske Susan Nørgaard, Videncenter for Sårheling, Bispebjerg Hospital
Overlæge Anna Marie Nielsen, Universitetscenter for Sårheling, Odense Universitetshospital

 

Ansøgning: Kan alene ske ved ansøgningsskema:

 

Hent ansøgningsskema

 

Ansøgningen sendes som vedhæftet fil til
Dansk Selskab for Sårheling