saar.dk, forside

rr Du er her: DSFS LEGATER DSFS Udviklingslegat Udskriv  
 

Dansk Selskab for Sårhelings Udviklingslegat

 

Legatets størrelse og uddeling

Uddeles ved foreningens ved årsmødet i november i portioner af mindst kr. 1.000 og højst kr. 20.000. Er der ikke ansøgere til det fulde beløb, akkumuleres beløbet ikke i fonden.
 

Formål

At støtte initiativer der vil fremme forståelsen af sårheling og behandling. Legatet kan anvendes til:

  • videreuddannelse
  • deltagelse i kurser og kongresser
  • igangsættelse af projekter
  • konsulenthjælp i forbindelse med sårhelingsprojekter
  • forskning
  • studiebesøg i ind- og udland

 

Ansøgningskrav

Ansøgningen er individuel. Søges der om et beløb, som begunstiger flere personer, skal hver af disse sende en ansøgning.

 

Ansøgeren skal have været medlem af DSFS i mindst 6 måneder. Det forventes, at legatmodtageren er tilmeldt årsmødet / temadagen for at modtage legatet.

De originale regnskabsbilag, som legatet skal dække, skal medsendes ansøgningen.

 

Det forventes, at legatmodtager bidrager med en kort rapport om udbyttet af legatet eller en anden form for indlæg til bladet SÅR.
 

Ansøgningsfrist

Den 15. juni 2021.

 

Ansøgning

Kan alene ske ved ansøgningsskema:

 

Hent ansøgningsskema

 

Ansøgningen sendes som vedhæftet fil til Dansk Selskab for Sårheling.

Legatbestyrelsen er identisk med bestyrelsen for DSFS.