saar.dk, forside

rr Du er her: DSFS LEGATER 3M Uddannelseslegat - kompression Udskriv  
 

Uddannelseslegat - kompression 

 

3M a/s indbyder i samarbejde med Dansk Selskab for Sårheling hermed personer i sundhedssektoren til at søge vores uddannelsesleget. 

 

Formål

Legatet kan søges af sundhedspersonale med en særlig interesse for kompressionsbehandling, herunder udvikling og behandling, samt at fremme viden og forståelsen for kompressionsbehandling.

 

Legatet kan søges til initiativer med relation til kompression:

  • Videreuddannelse
  • Deltagelse i kurser og kongresser
  • Faglig styrkelse og dygtiggørelse af personer der arbejder med kompressionsbehandling.
  • Initiativer som kan forbedre patienternes dagligdag med kompressionsbehandling
  • Forskning
  • Studiebesøg i ind- og udland

 

Legat

Legatet er på kr. 5.000,- og kan evt. opdeles i portioner, eller gives til en gruppe af personer. Legatet uddeles ved Dansk Selskab for Sårhelings årsmøde, hvor modtager(ne) forventes at være til stede.

 

Legatbestyrelse

Overlæge, dr. med., Tonny Karlsmark
Professor, dr. med., Finn Gottrup
Birgitte Petersen, Produktchef

Mette Christensen, Produktspecialist

 

Ansøgningsfrist: 1. oktober 2018

 

Annoncering

3M a/s uddannelseslegat – kompression, annonceres i bladet SÅR

 

Ansøgningskrav

  • Begrundet ansøgning hvori der beskrives hvad legatet tænkes anvendt til
  • Beskrivelse af ansøgers faglige baggrund

Ansøgning

 

Ansøgning sendes som e-mail til:
dsfs@mail.tele.dk

Venligst anfør dette i titlen: 3M a/s uddannelseslegat – kompression

eller til:

 

Dansk Selskab for Sårheling

Att.: Forretningsfører Ann Brockdorff

Rødstensrevle 8, DK 4880 Nysted

Kuverten mærkes: 3M a/s uddannelseslegat - kompression