saar.dk, forside

rr Du er her: DSFS LEGATER 3M Hæderslegat Udskriv  
 

3M’s Hæderslegat

 

 

Formål: Legatet kan gives til en eller flere personer fra sundhedssektoren, som har ydet en speciel indsats for:
• at fremme udvikling og behandling på sårområdet
• at fremme viden og forståelse for sårbehandling

 

Legat: Legatet er på 5.000 kr. og kan evt. opdeles i portioner,
eller gives til en gruppe af personer. Legatet uddeles ved Dansk Selskab for Sårhelings årsmøde, hvor modtager(ne) forventes at være til stede. Legatet kan ikke søges, men personen/personerne skal indstilles til modtagelse af legatet af kollegaer/leder.

 

Legatbestyrelse
Overlæge, dr. med., Tonny Karlsmark
Professor dr. med., Finn Gottrup
Birgitte Petersen, Produktchef
Marie-Louise Selander, Nordisk Salgschef

 

Ansøgningsfrist: Hvert år 1. oktober

Ansøgning sendes til: 3M a/s, Hannemanns Allé 53
2300 København S, att.: 

att. Birgitte Petersen

email: bpetersen2@mmm.com

 

Oplysninger: Modtageren/modtagerne er selvangivelsespligtige af legatet. DSFS betaler middagen i tilknytning til legatuddelingen og tilbyder, at legatmodtageren kan deltage vederlagsfrit i sår­kursus på uddelingsdagen.

 

Annoncering: 3M’s Hæderslegat annonceres i bladet SÅR.