saar.dk, forside

rr Du er her: BLADET SÅR SÅRINDEX Index 2003 - 1998 Udskriv  

 

Nr. 4, 2003
Miniafprøvning af Tielle® Plus Borderless på diabetiske fodsår
Britta Østergaard Melby, Lisa Holbæk, Kirsten Müller
Sår skal behandles – ikke plejes – interview med Kirsten Müller
Jens Fonnesbech
Nytt fra NIFS
Den diabetiske fot, program for 5-6. februar 2004
Sårpoliklinikk Akershus Universitetssykehus (Ahus)
Frode Østrem Assistentlege kar/lungeavdelingen
BoganmeldelseTryksårsforebyggelse i den siddende stilling
Tom Jørgensen
Disputats omhandlende sårheling
Web-anmeldelse
Rolf Jelnes
Referat, Temadag om forebyggelse af tryksår, Vejle, november 2003
Tom Jørgensen
Referat, Repræsentantskabsmøde i Dansk Sygeplejeselskab
Susanne Lauth, Susan Bermark
Tak for udviklingslegat fra Dansk Selskab for Sårheling
Ida Maria Agger
Referat fra 6. møde i Jysk Sårforum
Rolf Jelnes
Referat, Årsmøde i Dansk Selskab for Sårheling, Herning, 21.-22. november 2003
Ann Brockdorff
Referat, Legatuddeling ved DSFS’ årsmøde i Herning
Mikael Bitsch
Referat, Generalforsamling i Dansk Selskab for Sårheling 21. november 2003, Herning
Jens Lykke Sørensen

Nr. 3, 2003

Prævalensundersøgelse af tryksår på Bispebjerg Hospital
Susan Bermark
Erfaringer med trykaflastning af tryksårstruet bruger – en case fra Gentofte Kommune
Maria Plaschke
Erfaringer med et nytt redskap til opprensing og debridering av sår
Jorunn Maude Nedland, Marcus Gurgen
NIFS-NYTT
Leif Aanderud
www.journalofwoundcare.com
Rolf Jelnes
Ny hjemmeside om sårbehandling er blevet til– en kort præsentation
Kirsten Weibel, Vonnie Zimmerdahl, Kirsten Müller
Referat fra EPUAPs møde om tryksår, Tampere, Finland, 4. til 6. september 2003
Ann Brockdorff
BoganmeldelseSÅR – en ny svensk sårbog – med engagement og holdninger
Bo Jørgensen
Hvad er det?
Tine Jelnes
Dansk Selskab for Sårheling, program for årsmøde · 2003 samt indkaldelse til generalforsamling 2003

Nr. 2, 2003

Tag trykket, det falder!
Anne Marie Larsen
Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med Dansk Karkirurgisk Selskabs årsmøde 2002 i Danmark
Kirsten Müller og Britta Østergaard Melby
Nytt fra NIFS
Leif Aanderud
Referat: Highlights fra EWMA-konferansen i Pisa 22.-24. mai 2003: Teamwork in Wound Treatment: The Art of Healing
Guro Vaagbø
Referat: 13th Conference of the European Wound Management Association, PISA, 22.-24. maj 2003
Mikael Bitsch
Referat: 4th International Symposium on The Diabetic Foot Noordwijkerhout, Holland, 22.-24. maj 2003
Rolf Jelnes og Tine Andersen
Referat: The Diabetic Foot, Noordwijkerhout, Holland, 22.-24. maj 2003
Merete Hartun Jensen
Referat: DASYS
Kirsten Müller
Referat: Konklusionsreferat fra det 5. møde i Jysk Sårforum
Tine Andersen og Rolf Jelnes
Norsk blikk på Jysk Sårforum
Theis Huldt-Nystrøm og Kirsti Espeseth
Velkommen til Debatforum på hjemmesiden www.dsfs.org

Mikael Bitsch

Nr. 1, 2003

Tema Sølv
Sølv i bandager: Sølvets historie
Maj-Britt Skovsted
Hvornår kan man med fordel anvende sølvbandager?
Jane P. Kruse og Brian Nielsen
Aktiv sårbehandling
Susan Risvad
Pinch grafting i primärvården
Rut F Öien
Sårcenter – eller ej?
Sårcentret, Dermatologisk afdeling, Århus Universitetshospital
Referat: Seminar og årsmøte i NIFS, 6.-7. feb. 2003
Guro Vaagbø
Orientering om aktiviteten i NIFS
Leif Aanderud
Referat: Temadag om forebyggelse af tryksår
Tom Jørgensen
16 nye sårsygeplejersker fra det jyske
Anni Mathiesen
Fornyet www.dsfs.org
Mikael Bitsch
www.nifs-saar.no
Rolf Jelnes
Indbydelse til temadag i Dansk Selskab for Sårheling

Nr. 4, 2002

Hypertensivt sår - en diagnose værd at overveje!
Ove Kristensen
Registrering af tryksår på Bornholm
Gulla Steenberg og Doris Horst
Julekonkurrence
Højtryksspuling af sår
Anne Marie Larsen
NIFS-nytt
Theis Huldt Nyström
Årsmøde i Dansk Selskab for Sårheling 2002
Ann Brockdorff
www.dsfs.org
Rolf Jelnes
Legatuddeling ved årsmødet 2002
Mikael Bitsch
Såralgoritme
Mikael Bitsch
Generalforsamling i Dansk Selskab for Sårheling 2002
Ann Brockdorff

Nr. 3, 2002
 

Incidens og behandling af sår på den diabetiske Charcot-fod
Kirsten Larsen, Jesper Fabrin, Per E. Holstein
Brugen af Low Level Laser til behandling af venøse sår
Hanne Storm
NIFS-nytt
Svenskt Sårläkningssällskap
Referat: Kroniske sår og livskvalitet. 12. konfernce, European Wound -Management Association, Granada, Spanien den 23.-25. maj 2002
Bo Jørgensen
Legatmodtager: Granada, Spanien den 23.-25. maj 2002
Rie Nygaard
Referat fra det 4. møde i Jysk Sårforum, Aalborg, 6. september 2002
Rolf Jelnes
Findeløn, www.dsfs.org
Michael Bitsch
Korrespondancer
Information om Dansk Sygepleje Selskab
Kirsten Müller
www.molnlyckehc.com
Rolf Jelnes
Indkaldelse til generalforsamling i Dansk Selskab for Sårheling
Program for årsmøde i Dansk Selskab for Sårheling

Nr. 2, 2002

Referat
Dansk Selskab for Sårhelings 10 års jubilæumssymposium
Ann Brockdorff m.fl.
Jubilæumslegater ved DSFS’ jubilæumssymposium
Mikael Bitsch
Den nedgroede tånegl
Mikael Bitsch
Trykksår på dagsorden
Karl-Otto Hande
Hvor ble våren av?
Theis Huldt-Nystrøm
Legatmodtager: NIFS-seminar på Rica Hell Hotel, Værnæs
Tine N. Andersen
Erfaringer med KIKUHIME subbandage trykmåler
Rolf Jelnes
Referat fra det 3. møde i Jysk Sårforum,
Esbjerg, 22. marts 2002

Rolf Jelnes
Legatmodtager: Rapport om udbyttet af legat.
Sårsygeplejerske – kom godt fra start!

Lone Valentin Bram
Oprettelse af ERFA-grupper i vejle amt
Anne Marie Rasmussen, Birthe Kjersgaard Jørgensen

Nr. 1, 2002

Sårheling – historiske aspekter
D.J. Leaper, Finn Gottrup
Tryksår – nogle historiske aspekter
Tom Jørgensen, Susan Bermark, Bo Jørgensen
Venøse bensår i strejf gennem et kvart århundrede
Lis Danielsen
Udvikling inden for sårbehandling i primærsektoren 1992-2002 – båret frem af ildsjæle
Rie Nygaard
Diabetiske fodproblemer
Per Holstein
Fra det ganske danske land – såraktivitet i Danmark
Kirsten Müller
Presentation av en ideell förening på frammarsch

Vivianne Schubert
Gratulerer med 10-års-dagen DSFS!
– en liten hilsen fra sårbehandlere i Annerledeslandet
Theis Huldt-Nystrøm
DSFS - Finn Gottrup ser tilbage på 10 års virksomhed
Statistik tak
Niels Müller
Hvordan gik det? – kommentar
Rolf Jelnes
10 år med årsmøder og temadage i DSFS
Ann Brockdorff
Vinderne fra DSFS jubilæumskonkurrence

Nr. 4, 2001

Case story om VAC-behandling 1
Annette Vollmond Norden
Case story om VAC-behandling 2
Birthe Pedersen
Case story om VAC-behandling 3
Mette Munkner
Akupunkturbehandling af sår
Kirsten Kroon
„Hvis man gør det, man altid har gjort,
vil man få de resultater, man altid har fået“

Else Marie Bundgaard
Interview with Barbara Braden:
I never expected the scale wouldhave such an impact

Vurdering af www.dsfs.org
Elisabeth Landbo
Den syke sår-pasienten. Program NIFS-seminar feb. 2002
Referat: Nidaroskongressen 2001
Kirsti Espeseth
Boganmeldelse: The Prevention and Treatment of Pressure Ulcers
Anne-Birgitte Vogelsang
Referat: Den årlige temadag i Dansk Interessegruppe for Forebyggelse af Tryksår
Tom Jørgensen
Legatmodtager: Diabetic Foot Study Group of the EASD
Birgitte Skov og Charlotte Midtgaard
Referat: Det første og det andet møde i Jysk Sårforum
Rolf Jelnes
Referat: Årsmøde i Dansk Selskab for Sårheling
Legatuddeling ved årsmødet i Dansk Selskab for Sårheling
Generalforsamling i Dansk Selskab for Sårheling

Nr. 3, 2001

Forslag til oprettelse af fagområdet: Klinisk sårheling
Finn Gottrup
Systematisering af scoring og madrasvalg
Inger E. Kjærgaard og Hanne V. Bundsgård
Sårbehandling som en amtsfunktion
Rolf Jelnes
Vidensøgning
Monica L. Kjær
Behandling av neglesopp er spesielt viktig hos diabetikere!
Theis Huldt-Nystrøm
www.bradenscale.com
Bo Jørgensen
Sammenhold – nationalt og internationalt!
Mikael Bitsch
Legat til efteruddannelse om sår
Lena S. Hammershøj
Fra novice – til en erfaring rigere ...
Ina Kastrup
Referat, 11th Conference of the European Wound Management Association (EWMA) i Dublin

Mikael Bitsch

Nr. 2, 2001

Hyperbar oksygenbehandling ved diabetiske fotsår
Leif Aanderud, Guro Vaagbø
Begyndelsen på en bedre behandling
Marianne Mols
Tryksår – aflastning og ensartet behandling betaler sig
Lisa Lindblad Aalbæk
Mepiform-projekt – afprøvning af et silikoneplaster hos patienter med hypertrofiske ar eller kelloiddannelse
Jette Holtzmann
Nytt fra NIFS
Praktiske retningslinjer – Den Diabetiske Fot
Eivind Wits
Referat: Diabetes Fotsår
NIFS seminar i Oslo 8.-9. februar 2001
Referat: Seminar om Diabetes Fotsår arrangeret af NIFS
Rolf Jelnes
Referat: Temadag på Skejby Sygehus, 5. maj 2001
Ann Brockdorff
Uddeling af DSFS’ Udviklingslegat
Ann Brockdorff
 

Nr. 1, 2001

Etablering af en tværfaglig sårjournal
Müller K, Kjær M, Karlsmark T, Bergmark S, Holbeck L, Carlsen B, Nielsen DL, Weibel K, Zimmerdahl V, Gottrup F.
Elektronisk sårjournal
Jorunn Skjeie Thorstensen
Tryksår – Noget må gøres!
Lilly Jensen
Heling af donorsteder behandlet med Kaltostat eller Mojst
Jens Lykke Sørensen, Jette Holtzmann, Nina Theilby, Lise Albrektsen
Korrespondancer, Fibrin i sår
Rikke Zillmer
Etablering af Sårcenter Viborg amt – hvordan kom vi dertil?
Rolf Jelnes, Elin Vestergaard, Rikke Trangbæk
Hvornår skal et projekt anmeldes til det videnskabsetiske komitesystem?
Rolf Jelnes
Referater
En fysioterapeuts indtryk fra deltagelse i tryksårskongres
European Ulcer Advisory Panel (EPUAP) 4. møde i Pisa

Tom Jørgensen
First World Wound Healing Congress
10.-13. sept. 2000 Melbourne, Australia.

Rolf Jelnes
2. temadag om tryksårsforebyggelse 8. nov. 2000
Tom Jørgensen, Britt Wahlers

Nr. 4, 2000

AIRCAST WALKER
En aflastningsmulighed ved fodproblemer
Anne Rasmussen, Dorthe Søjnæs, Kirsten Larsen, Britt Carlsen og Pia Bondorph
Eksperimentel diabetes, væksthormon og sårheling
Mikkel Seyer-Hansen
Tryksårsforebyggelse. Udvikling af et nyt scoringsredskab til identifikation af både patient og produkt
Helle Dreier, Lone Glistrup og Hanne Kjær Sørensen
Legatmodtager
Sygeplejeklinik på Frederiksberg – et synligt kursusudbytte

Helle Simonsen
Legatmodtager
Pressure Ulcers. Technology in the new Millennium

Anne-Birgitte Vogelsang
Referat:
Første verdenskongres i sårbehandling
Melbourne, Australien, september 2000

Ann Brockdorff

Nr. 3, 2000

Forebyggelse og aflastning af tryksår i Kolding Kommune
Susanne Lauth
Miniafprøvning af PolyMem på diabetiske fodsår
Merete Hartun Jensen, Kirsten Müller, Per Holstein
Allevyn Adhesive som donorforbinding?
Birthe Pedersen
Højtryksskylning af akutte sår
Anita Rhiger Bang
Tværfaglig kvalitetsudvikling i Kolding Kommune
Anne Marie Rasmusen
Afprøvning af low air loss madras
Britt Wahlers, Kirsten Müller
Tre Vindere
Mikael Bitsch
Hvad er det?
Rolf Jelnes
En legatmodtager siger tak for legatet
Birthe Pedersen
Referat:
European Wound Management Association,
Advances in Wound Management,
18.-20. maj 2000 i Stockholm, Sverige

Ann Brockdorff

Nr. 2, 2000Arteriell insufficiens och arteriella sår
David Bergqvist
To sygeplejerskers synspunkter i forbindelse med The Diabetic Foot, The Third International Symposium, afholdt i Holland i maj 1999
Britta Østergaard Melby og Merete Hartun Jensen

Sårprojekt SydvestAnn Brockdorff
Anmeldelse af Sårprojekt Sydvest
Ann Brockdorff
www.coloplast.com
Rolf Jelnes
Fra dagspressen
Finn Thomsen
NIFS-nyt
Analyse af evalueringsskemaer fra DSFS’ temadag og årsmøde i 1999
Kirsten Müller og Rolf Jelnes
Referat:
Temadag i Fåborg den 29. april, 2000
Det kirurgiske sår – standarder, hvorfor?
Ann Brockdorff
Dansk Selskab for Sårhelings legatuddeling
Ann Brockdorff
Bestyrelsen i Dansk Selskab for SårhelingArteriell insufficiens och arteriella sår
David Bergqvist
To sygeplejerskers synspunkter i forbindelse med The Diabetic Foot, The Third International Symposium, afholdt i Holland i maj 1999

Britta Østergaard Melby og Merete Hartun Jensen

Sårprojekt Sydvest


Nr. 1, 2000

VAC-behandling - et nyt sårbehandlingsprincip
Annette Vollmond Norden og Lisbet Rosenkrantz Hölmich
Skiftning af sår efter operation for perianal- eller pilonidalabsces
Claus Juul
Sårbog i Ribe Amt - et samarbejde mellem primær og sekundær sektor
Annelise Sattrup
www.woundcarenet.com
Legat til efteruddannelse om sår
Gitte Rask
1 år med NIFS, et lite tilbakeblikk
Theis Huldt-Nystrøm
Referater:
Årsmøde Dansk Selskab for Sårheling Lalandia, Rødbyhavn 12.-13. november 1999
Legatuddeling
Generalforsamling i DSFS
Ann Brockdorff

Nr. 3, 1999

Peritoneal fibrinolys
Marie-Louise Ivarsson
Afprøvning af CarboFlex™
hos en borger i Rødovre Hjemmepleje

Neel Hedegaard og Bodil Stavad
Fodtryk. Rapport fra en legatmodtager
Dorte Lind Nielsen
Referater:
3rd International Symposium On The Diabetic Foot, Noordwijkerhout, Holland 5.-8. Maj 1999
Michael Bitch
Forebyggelse af tryksår
Temadag på Skejby Sygehus 8. sept. 1999

Britt Wahlers, Tom Jørgensen
3rd Joint Meeting of the European Tissue Repair Society
the Wound Healing Society
Ann Brockdorff
Lynkursus i behandling af patienter med bensår
Britta Østergaard Melby

Nr. 2, 1999

Larveterapi
Britta Østergaard Melby,
Kirsten Müller og Finn Gottrup
Utraditionelt samarbejde om tryksårsforebyggelse
og behandling – med fokus på risikoscoring

Helle Dreier og Lone Terp
Sårprodukter i Fyns Amt
Anne Marie Larsen og Hanne Boje Rasmussen
Boganmeldelse: Huden
Arne Langøen
Webanmeldelse: Fluelarver ved sårbehandling
Rolf Jelnes
Referat: Kan man behandle sår i primær praksis?
DSFS’ temadag på Klarskovgård, lørdag den 29.5.99

Ann Brockdorff

Nr. 1, 1999

In Vitro modeller – test af nye sårplejemidler
Magnus S. Ågren, Tonny Karlsmark, Finn Gottrup
En prospektiv studie av bensårsläkning efter SEPS
Ambulant sårterapi satt i system
Webanmeldelse: www.saar.dk
Referater:
Differentialdiagnostik vid ben- och fotsår,
Svenskt Sårläkningssellskaps symposium 23.11.1998
Vivianne Schubert

Tværfaglige Temadage i Sårbehandling,
Odense Universitetshospital, november 1998
Susanne Lauth
DSFS’ årsmøde i Aalborg, 13.-14. november 1998,
– en billedfortælling – samt prisuddelinger
Ann BrockdorffRune Eggum, Kirsti Gjønnes, Bjørn Lie,
Oddmund Skrede, Jon HaffnerOlle Nelzén

Nr. 4, 1998

Body Image – et aspekt i behandlingen af mennesker med sår
Jette Holtzmann
Förbättrat omhändertagande av patienter med svårläkta sår?
Karin Andersson, Lisbet Karlsson, Marianne Segenstedt
Principperne for dynamiske underlag
A.G. McLeod
Boganmeldelse: Sår-bog fra Viborg Sygehus
Per Holstein
Webanmeldelse: Sårvårdsboken – ett samarbetsprojekt för bättre sårvård
Rolf Jelnes
Referater:
Årsmøde i DSFS i Aalborg
13.-14. november 1998
Ann Brockdorff
Generalforsamling i DSFS
Ann Brockdorff
Dansk Selskab for Sårhelings udviklingslegat

Nr. 3, 1998

Subfascial Endoscopic
Perforant Surgery (SEPS)

Lasse Strand
Fra medlem af Sårgruppen til
Projektsygeplejerske på Viborg Sygehus

Elin Vestergård
Japan
Christel Nelson Zimdal
Et tryksårsforløb
Louise Christine Øster og Kirsten Müller
Sårsygeplejerske i Sorø
Rie Nygaard
NIFS Realitet
Theis Huldt-Nystrøm
Referat: ETRS Kongres i København,august 1998
Ann Brockdorff
Anmeldelse: Sitting Posture, Comfort and Pressure
Tom Jørgensen og Bo Jørgensen

Nr. 2, 1998

 

Væksthormon og colonheling
Henrik Christensen
Tobaksrygning og sårheling
Lars Nannestad Jørgensen
Tryksårsseminar i Oxford

Susan Bermark og Britt Wahlers
Sår-projektet, Viborg sygehus
Rolf Jelnes
WebSite-redaktør
Referater:
Societas Phlebologica Scandinavia

Mats Bjellerup
Temadag i Haderslev d. 16.5.1998:
De venøse bensårs ABC

Ann Brockdorff

Nr. 1, 1998


Alderens betydning for sårheling

Finn Gottrup, Jette Ingerslev og Tonny Karlsmark
En fiberfri alginatforbinding til behandling af delhudsdonorsteder
Henrik Steenfos, Poul Harboe Jacobsen
og Magnus S. Ågren
Skiftning af sårinfektion efter abdominalkirurgi
Flemming Moesgaard og Karin Zivadinovic
Sårefteruddannelse
Doris Horst
Korrespondancer: Svar til Tove Brink-Kjær
Inga Meldgaard og Else Marie Jensen
Boganmeldelser:
Ben- och Fotsår
Tonny Karlsmark
Info om Tryksårsrapport
Bo Jørgensen
Referater:
Fotsår hos diabetiker. Svenskt Sårläkningssällskap

Henrik Åkesson
Årsmøde i DSFS 28.-29. nov. 1997 og Legatuddeling
Ann Brockdorff  

 Se også 

 

 


Til sidens top


Årgangene 2008 til 2013

Årgangene 2004 til 2007

Årgangene 1993 til 1997