saar.dk, forside

rr Du er her: DSFS GENERALFORSAMLING Udskriv  
 

Generalforsamling 2017 i DSFS 

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING I DANSK SELSKAB FOR SÅRHELING 2017

 

Generalforsamling afholdes torsdag den 5. oktober 2017 kl. 16:45 – 17:45 på Odeon Odense.

  

Dagsorden:

 

1.  Valg af dirigent og referent.

2.  Formandens beretning.

3.  Selskabets reviderede årsrapport til godkendelse.

4.  Indkomne forslag til beslutning.

5.  Valg til bestyrelsen.

            Ingen er på valg fra bestyrelsen.

6.  Valg til suppleanter.

            Der er ingen suppleanter på valg.

7.  Revisor:

            På valg er Lone Dybkjær Holbech, Kolding Sygehus – villig til genvalg.

8.  Revisorsuppleant. Stillingen er ikke besat.

9.  Eventuelt.           

 

Jvf.  vedtægternes §6 stk 1 og generalforssamlingens dagsorden pkt. 4 er der ikke ved fristens udløb 5 uger før generalforsamlingens afholdelse, indkommet forslag til behandling.

                                

På bestyrelsens vegne

 

Ann Brockdorff

Forretningsfører

DSFS

 

 

 

 


             
     
Referater   Formandsberetning   Bestyrelse   Love og vedtægter