saar.dk, forside

rr Du er her: DSFS GENERALFORSAMLING Udskriv  
 

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING
I DANSK SELSKAB FOR SÅRHELING 2018

Generalforsamling afholdes torsdag den 22. november 2018 kl. 16:30 – 17:30 på Odeon Odense.

 

Dagsorden:

 

1. Valg af dirigent og referent.

2. Formandens beretning.

3. Selskabets reviderede årsrapport til godkendelse.

4. Indkomne forslag til beslutning.

5. Valg til bestyrelsen.

             På valg er:

             Sygeplejerske Susan Bermark – ønsker genvalg.

             Sygeplejerske Merete Hartun Jensen – ønsker genvalg, men vælges kun for 2 år.

             Sygeplejerske Bente Skøtte Rasmussen – ønsker genvalg

             Overlæge Bo Jørgensen – ønsker genvalg, men vælges kun for 2 år.

             Overlæge Annette Høgh – ønsker genvalg

                                

             Læge og PhD Mitra Sepehri – ønsker nyvalg til bestyrelsen.

                                                                                                  

        6.  Valg til suppleanter.

             Læge og PhD Mitra Sepehri – ønsker genvalg, hvis ikke hun opnår valg til bestyrelsen.

             Vælges Mitra Sepehra ind i bestyrelsen, skal der vælges en anden læge som suppleant.

             Sygeplejerske Camilla Bak Nielsen – ønsker genvalg.

 

        7.  Revisor:

             På valg er Lone Dybkjær Holbech, Kolding Sygehus – villig til genvalg, hvis ingen andre ønsker posten.

             Afdelingssygeplejerske Britta Østergaard Melby – ønsker genvalg.

                                

         8. Revisorsuppleant. Stillingen er ikke besat.

 

         9. Eventuelt.           

                                

Den 15. august 2018

 

På bestyrelsens vegne

 

Ann Brockdorff

Forretningsfører

DSFS

 

 

 

 


             
     
Referater   Formandsberetning   Bestyrelse   Love og vedtægter