saar.dk, forside

rr Du er her: DSFS OM DSFS Udskriv  
 

Detaljeret information om Dansk Selskab for Sårheling

 

Baggrund

Siden menneskehedens begyndelse har sårheling været central i behandling af patienter, men først i de sidste 30 år er der opstået interesse for at koordinere og øge vor viden på området.

Denne interesse har bl.a. udmøntet sig i oprettelsen af sårhelingsklinikker og centre i England og i USA, samtidig med at forskningen på området er øget. Behovet for et forum til at præsentere nye ideer inden for sårheling førte i 1988 og 1991 til stiftelsen af henholdsvis "European Tissue Repair Society (ETRS)" og "The Europeran Wound Management Association (EWMA)". Selskaberne holder årlige konferencer.

 

Forløb    

Dansk Selskab for Sårheling er stiftet som en national pendant til specielt EWMA på initiativ af Skandinaviens første professor i sårheling, dr.med. Finn Gottrup, ved et stiftende møde den 12. februar 1992. Finn Gottrup er på dette tidspunkt medlem af bestyrelsen for ETRS og EWMA.


Formål

Dansk Selskab for Sårhelings formål er:

  1. at udbrede kendskabet til sårheling og at organisere og koordinere kongresser og møder herom. Selskabet vil tage initiativ til fællesmøder med andre selskaber med lignende formål.
  2. Dansk Selskab for Sårheling vil søge at fremme og støtte uddannelse og forskning inden for sårheling, herunder sårtyper, epidemiologi, patogenese, patologi, diagnostik, forebyggelse og behandling af sår af forskellig ætiologi.
    Selskabet vil arbejde aktivt for samarbejde mellem faggrupper, organisationer, virksomheder og enkeltpersoner med interesser inden for alle grene af sårheling og -behandling.

Ansat som forretningsfører er Helle Madsen

 

Udvalg

Dansk Selskab for Sårheling har siden sin etablering haft 2 udvalg

Informationsudvalget    
Uddannelsesudvalget

Informationsudvalget er ansvarlig for udgivelsen af foreningens blad SÅR, som udkommer 4 gange årligt.

Udvalget er repræsenteret ved:

Afdelingslæge Bo Jørgensen – Redaktør (Ansvarshavende)
Sårsygeplejerske Maria Plaschke – Journalistisk medarbejder

 

Uddannelsesudvalget er ansvarlig for at tilrettelægge og gennemføre en årlig temadag i foråret samt et to-dages kursus (årsmøde med generalforsamling) i efteråret.

Udvalget er repræsenteret ved:

Hygiejnesygeplejerske Susanne Aagaard (Formand)
Professor i kirurgi, dr. med. Finn Gottrup
Sårsygeplejerske Bente Ramskover
Sårsygeplejerske Else Godsk Vestergaard

Sårsygeplejerske Else Sværke Henriksen
Overlæge Eskild W. Henneberg

 

Medlemskab

Stemmeberettiget medlemskab er åbent for alt sundhedspersonale med interesse for sårheling og sårbehandling eller som er aktive inden for forskning eller kliniske undersøgelser på dette felt - undtaget herfor er ansatte i medicinalindustrien.

Ikke stemmeberettiget medlemskab er åbent for ansatte i medicinalindustrien. Sådant medlemskab giver ikke ret til tillidsposter.

 

Sponsor-medlemskab giver ret til omtale som sponsor i medlemsblad samt mulighed for udstilling på et af uddannelsesudvalget fastsat areal ved temadage.


Årskontingentet for personligt medlemskab er p.t. kr. 350 og inkluderer medlemsbladet SÅR.


Årskontingentet for sponsor-medlemskab er p.t. kr. 10.000.

 

Indmeldte medlemmer vil få tilsendt selskabets love samt denne information.


Orientering om kommende faglige arrangementer og generalforsamlinger kan ses her.