saar.dk, forside

rr Du er her: BLADET SÅR NYESTE NUMMER AF SÅR Udskriv  
 

Nyeste nummer af bladet SÅ

Som medlem af Dansk Selskab for Sårheling modtager du bladet SÅR.

 

Du kan købe bladet her.


 

Se

tidligere udgivelser

af SÅR

 


 

 

 

 

SÅR 3, 2017 indhold

 

LEDER. Hip, hip - Hurra!

Bo Jørgensen

PYODERMA GANGRENOSUM - et smertensbarn
Jane Thinggaard Knudsen og Jeanette M. Hansen
TVÆRFAGLIG REHABILITERING

Jens Fonnesbech
SÅRBEHANDLINGENS LANGE FORHISTORIE
Adam Bencard
REFERAT
National tværfaglig konference om amputation i Middelfart.
Else Sværke Henriksen
HYGIEJNE

Observationer på et hospital i Europa
Susan Bermark
HYGIEJNE
- fra godt til rigtig godt
Maria Plaschke
NYT FRA NIFS
Arne Langøen
NIFS-KONGRESS: SVOLVÆR
NIFS STIPENDIER
HOSPITERING ved Diakon-hjemet sykehus
Annika Lydersen
AFPRØVNING: T-safe filtre og bruserhoveder
Britta Østergaard Melby
CASE Fra en hjemmesygeplejerskes oplevelsesverden
Wu Xing Zhu
BORNHOM sygepleje på bornholm
Jens Fonnesbech
BORNHOM 45 Rehabiliterendesygepleje på bornholm
Jens Fonnesbech
E-LEARNING
Anmeldelse af Coloplasts læringsprogram
Mette Guldal Stefansen
SÅRTRIAGE
Jens Fonnesbech
ANMELDELSE
Dermatologi og Venerologi
Forfatter: Lars Erik Bryld og Michael Heidenheim
Pia Hallberg
KALENDER


PYODERMA GANGRENOSUM - ET SMERTENSBARN
Jane Thinggaard Knudsen sårsygeplejerske og Jeanette M. Hansen klinisk sygeplejespecialist
Hudafdeling I og Allergicentret, Odense Universiteshospital

 

Hvad der startede som et lille projekt har efterhånden foldet sig ud til en hel række af projekter. Vi arbejder nu på at få oversat og valideret livskvalitetsskemaet, da vi
oplever det som et godt værktøj til at få bedre fokus på hele patientens situation. På baggrund af den viden vi har opnået gennem litteraturstudiet, er der udarbejdet en patientinformation, som aktuelt implementeres i afdelingen. Sideløbende er et projekt igangsat, med det formål at undersøge hverdagslivet for patienter med PG.
Vi håber den proces vi har igangsat, kan gøre os meget klogere på dette smertensbarn.


Tværfaglig rehabilitering - en revolution er i gang

Jens Fonnesbech, journalist


Sygeplejerskerne skal tænke i helhed og i tværfaglig koordinering. Hun skal op i helikopteren og gå ud over den monofaglige rolle. Det siger projektleder Eva Sole Jepsen, Type2dialog

 

Den tid er forbi, hvor sygeplejersken arbejder monofagligt og efter endt arbejde trækker sig tilbage med tanke på den gode faglige indsats, han eller hun har gjort i løbet af dagen. I dag handler  det om i et tværfagligt samarbejde at styrke borgerens egenomsorg og mestringsevne, med andre ord empowerment.
At møde borgeren i øjenhøjde, og arbejde pædagogisk for at fremme sundheds- og rehabiliteringsindsatsen. Sygeplejerskerne skal tænke og arbejde tværfagligt og inddrage borgeren, livseksperten, fortæller Eva Sole Jepsen.


Sårbehandlingens lange forhistorie
Adam Bencard, Medicinsk Museion og NNF Center for Basic Metabolic Research

 

Opfindsomme, skadelige og overtroiske – forslagene til sårbehandling er talrige,
men motivationen har altid været at hele, et hul på kroppen, noget man ikke forstod.

 

Kroppen har altid været sårbar. Historien om sårbehandlingen er liget så lang som menneskehedens historie - vi plejede sår, da vi boede i huler, og sikkert før vi fik sprog. Der findes forskrifter for sårpleje lige så langt tilbage, som vi har skrevne kilder fra menneskehænder. En af de ældste medicinhistoriske kilder er lertavler, der kan dateres til omkring 2200 før Kr. På den finder man forklaringer på, hvordan man bedst vasker et sår, blander sårmidler og forbinder såret. Midlerne har svinget mellem de opfindsomme, de skadelige og de overtroiske, men motivationen har været den samme: Behovet for at gøre noget,
når der går hul på kroppen.